Farmasi

Farmasi, læren om legemidlenes fremstilling eller tilveiebringelse, og om deres fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. Farmasi som vitenskap omfatter farmakognosi, farmakologi, farmasøytisk kjemi, mikrobiologi og galenisk farmasi. Farmasi bygger på naturvitenskaper som kjemi, fysikk, matematikk og botanikk. Farmasi kaller man også det yrket som beskjeftiger seg med fremstilling og utlevering av legemidler.Betegner også universitetsstudiet som fører frem til farmasøytisk embetseksamen, candidatus pharmaciae (cand.pharm.). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Gerd Granås

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 212 artikler: