Gambia omfatter lavlandet på begge sider av Gambia-elvens nedre løp. Landet er ingen steder bredere enn 50 km, og er på det smaleste cirka 24 km bredt. Landet danner et lavt, bredt dalføre (25–75 moh.), som er svært utsatt for oversvømmelser. Breddene av elven er dekket av sump og mangroveskog og ferskvannsgress, og innenfor disse ligger et tørrere gressland som ofte oversvømmes under regntiden. Hele artikkelen