Bahrain, monarki i Midtøsten (Persiabukta). Landet består av to øygrupper utenfor Den arabiske halvøy og Saudi-Arabia, og er fysisk knyttet til nabolandet gjennom en broforbindelse. Landet har maritime grenser også til Qatar og Iran. Befolkningen på i overkant av 1,5 millioner er kulturelt sammensatt, med et flertall gjestearbeidere. Den etnisk bahrainske befolkningen er i all hovedsak muslimsk, men splittet mellom sjiaer og sunnier, hvilket i nyere tid har ført til konflikt. Hele artikkelen

Ny artikkel