Bindal

Bindal er en kommune i Nordland fylke, Sør-Helgeland, omkring Bindalsfjorden og ytre del av Tosenfjorden (Tosen) innenfor. Bindal, som også omfatter nordøstre del av øya Austra, er den sørligste kommunen i Nordland. Bindal ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Siden har kommunen bare hatt én endring i grensene, i 1964 da området Tosen–Lande rundt indre del av Tosenfjorden, et område uten direkte veiforbindelse med resten av kommunen, ble overført til Brønnøy. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Bindal

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel