Bindal

Bindal, kommune i Nordland fylke, Sør-Helgeland, omkring Bindalsfjorden og ytre del av Tosenfjorden (Tosen) innenfor. Bindal, som også omfatter også nordøstre del av øya Austra, er den sørligste kommunen i Nordland. Bindal ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Siden har kommunen bare hatt én endring i grensene, i 1964 da området Tosen–Lande rundt indre del av Tosenfjorden, et området uten direkte veiforbindelse med resten av kommunen, ble overført til Brønnøy. Hele artikkelen

Ny artikkel