Terråk, tettsted og administrasjonssenter i Bindal kommune, Nordland. Terråk ligger ved utløpet av Terråkelva i Osan, i overgangen mellom Bindalsfjorden og Tosenfjorden, helt sør i fylket. Trevareindustri (Bindalsbruket). Stedet har lange tradisjoner med båtbygging (bindalsbåt). I tettstedet ligger Terråk gods. Et par km øst for tettstedet ligger Vassås kirke, sognekirken i Bindal, som er en åttekantet trekirke fra 1734.