Høydefysiologi er læren om de forandringene som skjer i dyre- og menneskeorganismen som følge av oppstigning til og opphold i store høyder, altså høyere enn cirka 2800 meter over havet.Noen forandringer, som økt lungeventilasjon og økning av antall røde blodceller, kan betraktes som en del av høydeakklimatisering. Andre forandringer, som for eksempel lungeødem og økt hjernetrykk, er livstruende (høydesyke).. Hele artikkelen

Ny artikkel