Eide var en kommune i Møre og Romsdal fylke. Den ble slått sammen med Fræna til Hustadvika kommune i 2020. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Eide kommune eksisterte fra 1897 til 2019. Eide ligger nordvest på halvøya mellom Romsdalsfjorden og fjordsystemene på Nordmøre, skilt fra Averøya i nordøst ved Lauvøyfjorden / Kornstadfjorden. Hele artikkelen

Ny artikkel