Eide

Eide, kommune i Møre og Romsdal fylke, lengst sørvest på Nordmøre, nordvest på halvøya mellom Romsdalsfjorden og fjordsystemene på Nordmøre, skilt fra Averøya i nordøst ved Lauvøyfjorden/Kornstadfjorden.Eide ble opprettet som kommune 1897 ved utskilling fra Kvernes; den hadde 1552 innbyggere ved opprettelsen. I 1964 ble Vevang-området ytterst på halvøya overført fra Kornstad; etter utvidelsen hadde Eide 2801 innbyggere.Eide grenser i øst og sørøst til Gjemnes og i sørvest og vest til Fræna. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 2 artikler: