Rømskog

Rømskog var en kommune i Østfold fylke. Den ble slått sammen med Aurskog-Høland i 2020 og ble samtidig en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Rømskog ligger omkring Rømsjøen ved svenskegrensen og grenser mot Marker i sør. Kommunen ble utskilt i 1902 fra daværende Rødenes kommune (nå Marker). . Hele artikkelen

Ny artikkel