Rømskog

Rømskog, kommune i Østfold fylke, lengst nordøst i fylket omkring Rømsjøen mellom svenskegrensen og fylkesgrensen mot Akershus (Aurskog-Høland). Rømskog grenser bare mot én kommune i eget fylke, Marker, i sør. Kommunen ble utskilt 1902 fra daværende Rødenes kommune (nå Marker). Rømskog skal slås sammen med Aurskog-Høland kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Hele artikkelen

Ny artikkel