Reformer i helsetjenestene er omfattende endringer i helsetjenestenes organisasjon eller finansieringssystemer, som gjennomføres på relativt kort tid. Helsetjenestene i Norge deles gjerne inn to: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, også kalt primærhelsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten omfatter blant annet fastlegene, skolehelsetjenesten, legevakter, helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapi), sykehjem og kommunale døgntilbud om øyeblikkelig hjelp (ØHD). Hele artikkelen