New Zealand er en av de siste store landmassene som ble befolket av mennesker. Østpolynesiere innvandret mellom 1250 og 1300 evt. og utviklet maorikulturen. Nederlenderen Abel Tasman kom som en av de første europeerne i 1642 og ga øygruppen navnet New Zealand. I 1769 kartla James Cook nesten hele kysten og annekterte øyene for Storbritannia.I 1840 ble New Zealand en britisk koloni; fra 1852 med egen regjering. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for New Zealands historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel