Jenny Shipley, newzealandsk politiker (konservativ). Sosialminister 1990–93, helseminister 1993–94 og samferdselsminister 1996–97. Leder av Det nasjonale partiet 1997–2001, statsminister 1997–99.