Marshalløyene ble først befolket en gang mellom 1800 og 2000 år siden, like etter at synkende havnivå gjorde dem beboelige. Denne bosettingen var en del av den austronesiske befolkningsekspansjonen i det fjerne Oseania, der sjøfarere tilknyttet Lapita-kulturen reiste nord- og østover, mest sannsynlig fra de nordlige Salomonøyene.Siden amerikanske protestantiske misjonærer fikk etablere seg i øyriket som første euro-amerikanske innvandrere i 1857, har Marshalløyene vært underlagt tre ulike kolonistyrer administrert av Tyskland (1885–1914), Japan (1914–1944) og USA (1944–1986). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Marshalløyenes samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel