Marshalløyene ble først befolket en gang mellom 1800 og 2000 år siden, like etter at synkende havnivå gjorde dem beboelige. Denne bosettingen var en del av den austronesiske befolkningsekspansjonen i det fjerne Oseania, der sjøfarere tilknyttet Lapita-kulturen reiste nord- og østover, mest sannsynlig fra de nordlige Salomonøyene.Siden amerikanske protestantiske misjonærer fikk etablere seg i øyriket som første euro-amerikanske innvandrere i 1857, har Marshalløyene vært underlagt tre ulike kolonistyrer administrert av Tyskland (1885–1914), Japan (1914–1944) og USA (1944–1986). Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel