De første mennesker som slo seg ned på øyene i det nåværende Kiribati, kom trolig vestfra omkring 3. årtusen fvt. Hovedstrømmen av innflyttere kom imidlertid fra området omkring Samoa på 1200-tallet evt.Befolkningen ble etter hvert organisert i små samfunn som kunne omfatte flere øyer, under ledelse av en høvding. Gilbertøyene var den eneste av øygruppene i Mikronesia hvor samfunnsordningen ikke var sterkt påvirket av en matrilineær familiestruktur.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kiribatis historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel