Dagens Canada ble først befolket av mennesker som vandret inn fra Asia for rundt 30 000 år siden. Først på 1600-tallet etablerte franskmenn de første europeiske koloniene i området, og var lenge åsted for rivalisering mellom Frankrike og Storbritannia, særlig på grunn av de store naturrikdommene, først og fremst pels.Canada ble britisk koloni fra 1763, deretter dominion, med utstrakt selvstendighet fra 1931. Hele artikkelen