Canadas historie

De første menneskene kom til Canada via en landbro i Beringstredet for ca. 30 000 år siden. Forfedre til inuittene og indianerne spredde seg senere i de nordlige områdene.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Nils Petter Thuesen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Canadas samtidshistorie

Inneholder 19 artikler: