Henry Duncan Graham Crerar, kanadisk offiser. Generalstabssjef 1940–41, armékorpssjef 1942–44 for det korps som gikk i land på Sicilia i 1943 og senere deltok i kampene på det italienske fastland. Sjef for 1. kanadiske armé 1944, overtok med et kanadisk og et britisk armékorps det nordøstligste avsnitt i brohodet i Normandie; ledet erobringen av Antwerpen og befrielsen av Nederland.