Mauritanias historie

Steinalderfunn fra både paleolittisk og neolittisk tid er funnet i området som utgjør dagens Mauritania. Beliggende i Sahel, mellom Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara, er Mauritania allerede fra historisk tid bebodd av folk både fra sør og nord. Den etniske og kulturelle blandingen har vedvart, og bidratt til sosiale og politiske spenninger også i moderne tid. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Mauritanias historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel