Øya Timor bestod opprinnelig av flere ulike kongedømmer. På 1800-tallet ble Øst-Timor gradvis underlagt Portugal, mens Nederland tok makten i Vest-Timor. Vest-Timor ble en del av Indonesia i 1949, mens Øst-Timor fortsatte som portugisisk koloni til 1975. Samme år ble Øst-Timor okkupert av Indonesia og i 1976 erklært en indonesisk provins. En folkeavstemning i 1998 gav flertall for selvstendighet, men i perioden som fulgte under ledelse av FNs overgangsmyndighet UNTAET, drev pro-indonesiske militsgrupper som ikke ville godta valgresultatet, terror mot befolkningen. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Øst-Timors historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel