Žepa er enklave og landsby i det østlige Bosnia-Hercegovina, nordøst for byen Goražde. Før krigsutbruddet i Bosnia-Hercegovina i 1992 hadde området cirka 2500 innbyggere, hovedsakelig muslimer. Etter at området kom under FNs kontroll som «sikker sone» økte innbyggertallet til cirka 15 000. I 1995 tok bosnisk-serbiske styrker kontroll over Žepa, uten at FN-avdelingene i området klarte å forhindre det og befolkningen ble utsatt for alvorlige overgrep.