Administrativ bydel i Bergen kommune, Hordaland, sørøst for bysenteret. Dannet ved bydelsreformen i 2000 gjennom sammenslåing av bydelen Landås og den nordlige del av Løvstakken bydel. 37 614 innb. (2011). Her ligger bl.a. Statsarkivet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen mv.