vitamin B₁₂, cobalamin, stor organisk forbindelse som inneholder kobolt. Vitaminet deltar i metylering av homocystein til metionin, og i omdannelsen av metylmalonsyre-CoA til ravsyre-CoA. Det syntetiseres av tarmens bakterier og finnes i kjøtt og lever. Absorpsjonen i tarmen krever binding til et spesielt glykoprotein, intrinsic factor.