Vignolesskinne, type jernbaneskinne som er i bruk over størstedelen av verden. Oppfunnet av den amerikanske ingeniør Robert Livingston Stevens (1787–1856), men med urette oppkalt etter den britiske ingeniør Charles Blacker Vignoles (1792–1875).