Tenuto, utholdt, tonen skal holdes ut i notens fulle verdi.