Svalestup, stup hvor man i begynnelsen av svevet inntar en horisontal stilling med utstrakte armer.