Skikjelke, lav og bred slede med skilignende meier. Kjelke har vært brukt i Norge gjennom hundrevis av år til frakt av høy, ved o.l. Den kan trekkes av hunder, hundeslede, personer eller snøscooter. Den benyttes nå mest i hundekjøring og i syketransport.