Sikt, løpetid mellom utstedelses- eller forevisningsdag og forfallsdag. Man bruker betegnelser som «på kort og lang sikt», som refererer til om noe har kort eller lang løpetid. Det brukes i forbindelse med veksler og lignende dokumenter.