Sabelbajonett, lengre bajonett med sabelklinge, skal fylle oppgaven både som bajonett og sidevåpen.