Sørpe-is, is som dannes ved begynnende frysing av havvann og som består av en seig blanding av is og havvann. Sørpe-is kan gå én meter eller mer ned fra overflaten.