Respirasjonskjeden er det samme som elektrontransportkjeden.