Radialtype, betegnelse på roterende strømningsmaskiner der væske- eller gassbevegelsen foregår fra maskinaksen radielt ut mot periferien (sentrifugalmaskin) eller i motsatt, radiell retning (sentripetalmaskin).