Planfilm, bladfilm, fotografisk film som hovedsakelig ble benyttet i profesjonelle stuidokameraer i format 4 × 5 tommer, men også 8 x 10 tommer. Filmen ble ført på plass i apparatet ved hjelp av en filmholder – en kassett som tok to filmark, ett på hver side. Før eksponeringen ble et skyvelokk som dekket filmen fjernet og satt på plass etter eksponeringen. I dag er planfilmen erstattet av digitale bakstykker, for eksempel fra den sveitsiske produsenten Sinar.