Nocardiose, betegnelse på sykdommer fremkalt av mikroorganismer tilhørende slekten Nocardia. Hos ku er det særlig juret som angripes, hos hund lunger og lymfekjertler. Det oppstår kroniske betennelsestilstander, ofte med dødelig utgang. Visse antibiotika synes å virke effektivt i store doser.