Nekrobasillose, samlebetegnelse på infeksjoner fremkalt av nekrosebakterien Spherophorus necrophorus. Nekrobasillose kan forekomme hos en rekke dyrearter og er bl.a. karakterisert ved mer eller mindre omfattende vevsdød forårsaket av bakterienes toksindannelse.