Miltbrannemfysem, sykdom som ofte angriper ungfe på beite, og som ofte har en dødelig utgang. Sykdommen ytrer seg med ømme, blodinfiltrerte, luftholdige hevelser i musklene og under huden. Når et dyr med miltbrannemfysem beveger seg, høres en raslende og knitrende lyd, derav navnet raslesyke. Miltbrannemfysem er utbredt over hele verden og spiller bl.a. i USA en stor rolle. I Norge opptrer den i visse områder: i Førdedistriktet, på Voss, i ytre Hardanger, Sunnhordland og på beiteområder i Gudbrandsdalen og Slidre i Valdres. Den er så godt som ukjent i Nord-Norge. Sykdommen skyldes den anaerobe bakterien Clostridium chauvoei. Den kan i likhet med miltbrannbakterien gå over i en hardfør sporeform, som kan holde jordsmonnet der dyr har krepert av miltbrannemfysem, smittefarlig i årevis.