Middelmerke, i jernbaneterminologien de ytterpunkter hvor vogner kan plasseres på to spor som løper sammen, uten at de kommer i berøring med hverandre.