Merinntekt, uttrykk fra kraftbransjen, men kan også forekomme i andre bransjer. Brukes i forbindelse med inntektsrammeregulering av nettjenester. Inntektsrammen, som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat, skal over tid (noen få år) gå ut i null. Dersom ordningen medfører at nettselskapet ett år har høyere inntekter enn inntektsrammen tillater, skal merinntekten tilbakeføres til kundene i form av lavere priser senere år. Tilsvarende kan en mindreinntekt hentes inn igjen over prisene senere år.