Melodikk, melodilære, prinsippene for melodidannelse og studiet av disse. Brukes også om de melodiske trekk ved et musikkverk.