Margsprenge, metode brukt i lafteteknikken for å hindre/redusere sprekk i laftestokken. Laftestokken har normalt margen mer eller mindre i midten, og vil sprekke ved nedtørking grunnet forskjellen i radiell og tangentiell krymping. Metoden går ut på å slå flere kiler inn i et spor man har laget i stokkens lengderetning, for derved å forhåndsstyre sprekken til sporet ved nedtørking. Dette sporet legger man i meddraget hvor den margsprengte sprekken da ikke vil synes. Derved reduserer man faren for at sprekken vil komme på de synlige sidene av laftestokken.