Listepris, den pris på en vare som er angitt i en prisliste, ordinær pris.