Kostnadsbærere, betegnelse på de produkter som forårsaker kostnadene i en produksjonsprosess.