Islett, tråden som går på tvers i en vevnad, tidligere brukt betegnelse på veft.