Høstull er saueull som klippes om høsten. Den utgjør den største delen av ullproduksjonen i Norge og er bedre og jevnere i vekst enn vårullen.