Gjengjeldelsesprinsippet er det samme som talionsprinsippet.