Difteri fremkalt av difteribasillen forekommer ikke hos husdyrene. Derimot finnes noen andre sykdommer med difterilignende belegg, særlig lokalisert til munnen, svelget og andre deler av fordøyelseskanalen. Det er enten selvstendige sykdommer, fremkalt av nekrosebasillen, og forekommer særlig hos kalver, lam og smågriser, eller det er lidelser som finnes ved enkelte infeksjonssykdommer som kvegpest, ondartet katarralfeber o.l.