Bildekkreparatør, fagarbeider som reparerer dekk, slanger og andre gummiprodukter, se hjulutrustningsreparatør.