Barfotlege, tidligere populær betegnelse på medisinsk personell i Kina med begrenset medisinsk utdannelse. Fra midten av 1980-årene ble ordningen avskaffet, og barfotlegene ble erstattet med bygdeleger eller offentlige helsearbeidere.