Allidrett, betegnelse på allsidig og lekepreget idrettsutøvelse uten sterkt innslag av konkurranse, særlig beregnet på barn.