Oslo, bygd av kommunen som atelier for Gustav Vigeland av Lorentz H. Ree og Carl Buch 1923–30. Etter Vigelands død ble det innrettet som museum for hans etterlatte arbeider; åpnet for publikum 1947. Museet rommer foruten enkelte ferdige arbeider kunstnerens arbeidsmateriale i nesten komplett form: originalmodeller, skisser og utkast, tegninger, grafikk, samt brev og opptegnelser, et tilfang som etter hvert blir publisert i Vigelands skrifter. Museet er underlagt Oslo kommunes Kunstsamlinger.