Tolbukhin er et tidligere navn på byen Dobritsj i Bulgaria.