Distribusjonssystem for lavspent energi. Se nettsystem.