TN-system er et distribusjonssystem for lavspent energi. Se nettsystem.